Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší obchodní společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním,
  • nesprávným použitím výrobku,
  • nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci

  1. Informujte nás o reklamaci elektronicky e-mailem (mujprsten@gmail.com), telefonicky (725 927 041), či písemně.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Dolní Domaslavice 318, 739 38, Jan Šmejkal.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a uveďte číslo objednávky (najdete ve své emailové schránce), pro potvrzení o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou.

Dopravu reklamovaného zboží na provozovnu a zpět si reklamující zajistí sám.

Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (emailem, telefonicky, sms, poštou) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

—————–

Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením). Mezi takovéto vady patří např. poškrábání šperku, praskliny a jiná mechanická poškození šperku, a to z důvodu působení nepřiměřeného tlaku na šperk, uchovávání šperku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vystavování šperku styku s vodou, nedodržování pravidel péče o šperk, apod.

Záruka na prasknutí šperku je 3 měsíce. Během této doby je možné uplatnit reklamaci a dohodnout se na jejím vyřešení ve Váš prospěch.

U vybraného zboží prodávající neposkytuje záruku po předchozím souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami. Tato informace je vždy uvedena u konkrétního zboží.